Навчально-методичний посібник з дисципліни «Технологія зберігання плодів і овочів» призначений для студентів  спеціальності 181 «Харчові технології» 5.05170108 «Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів». В посібнику викладені значення процесів зберігання плодоовочевої сировини в сучасних умовах, різноманітні способи і методи зберігання, причини псування сільськогосподарської сировини та подані конкретні технології зберігання окремих видів плодів і овочів. Структура посібника складена у відповідності до програми дисципліни, дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал з кожної теми, містить перелік питань для самоконтролю і перевірки набутих знань. Розрахований на студентів денної і заочної форми навчання, а також може бути корисним викладачам спецдисциплін.

 


Навчально - методичний  посібникТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ І ОВОЧІВ для студентів  спеціальності 181 «Харчові технології» 5.05170108 «Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів»