ВСП «Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» один з найстаріших навчальних закладів України.

1 жовтня 1924 року рішенням Бердянського Окрвиконкому була створена профшкола виноградарства та садівництва.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії про наслідки ліцензування коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за спеціальностями:

Основними напрямками діяльності коледжу є:

  • підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст; 
  • культурно-освітня, методична, фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність.

Головними завданнями коледжу є:

  • здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і відповідає стандартам вищої освіти;
  • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
  • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
  • забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у коледжі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
  • забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між педагогічними працівниками, студентами;
  • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;
  • забезпечення набуття студентами професійних знань відповідно до освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;
  • підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

Для підготовки  спеціалістів в коледжі створенні всі умови, а це достатня матеріально-технічна база,  висококваліфіковані викладачі, які мають досвід роботи на виробництві і готові передавати свої знання та вміння молодим, це і можливість проходит виробничі практики на діючих підприємствах нашого міста та області.

За роки існування в коледжі підготовлено майже 22 тисячі спеціалістів для системи агропромислового комплексу України. Серед випускників коледжу — новатори виробництва, керівники підприємств, управлінь, викладачі вищих навчальних закладів.